Mengenai Kami

Portal Sistem Pengurusan Bencana Banjir adalah dikawal selia oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Kemaman yang diketuai oleh Pegawai Daerah Kemaman dan dibantu oleh Majilis Keselamatan Negara (MKN) melalui Pegawainya yang bertindak sebagai Setiausah kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Kemaman.

Struktur organisasi kami adalah seperti berikut: